Een van onze toeleveranciers van internetverbindin…

Een van onze toeleveranciers van internetverbindingen kampt momenteel met een storing op een aantal diensten. Internet kan traag zijn nu